Paintball Offroad Farma jeleni Wędkowanie

Okolica

 • Komańcza – Klasztor Nazaretanek miejsce internowania Kardynała Wyszyńskiego
 • Komańcza – Cerkiew Prawosławna
 • Komańcza – Cerkiew Grekokatolicka
 • Duszatyn – jeziorka osuwiskowe
 • Przełom Osławy pod Duszatynem – Rezerwat ścisły
 • Smolnik – lotnisko i schronisko areoklubu
 • Smolnik – Cerkiew
 • Smolnik – pracowania rzeźbiarza
 • Majdan – muzeum wąskotorówki, przejazdy turystyczne
 • Stary Łupków – Schronisko PTTK
 • Stary Łupków – przedwojenny cmentarz
 • Stary Łupków – ostatnia południowa stacja kolei
 • Radoszyce – Palota – przejście graniczne
 • "śladami dobrego wojaka Szwejka" – szlak pieszy i rowerowy
 • Miedzylaborce (Słowacja) – Muzeum Andy'ego Warhola
 • Zemplínska Šírava (Słowacja) – jezioro, źródła geotermalne
 • Zemplin (Słowacja) - region historyczny

 

Przejście graniczne Radoszyce-Palota - dawne polsko-słowackie drogowe przejście graniczne, najdalej wysunięte na wschód przejście graniczne ze Słowacją. Przez przejście przebiegała droga lokalna łącząca pętle bieszczadzką na Przełęczy Radoszyckiej, po stronie Słowackiej droga ta prowadziła do Medzilaborec i historycznego regionu Zemplin.
21 XII 2007 roku na mocy Układu z Schengen przejście zostało zlikwidowane - ruch odbywa się bez odprawy celnej.

 

Szlak "śladami dobrego wojaka Szwejka" to międzynarodowy szlak pieszy i rowerowy. Prowadzi z Czech przez Austrię, Węgry, Słowację, Polskę, na Ukrainę po miejscach opisanych przez Jaroslava Haska w powieści „Przygody dobrego wojaka Szwejka”. Odcinek polski został otwarty oficjalnie w paź dzierniku 2004 roku. Szlak oznaczony jest żółto- czarnymi znakami (barwy Habsburgów). Na trasie na trasie postawiono 20 tablic informacyjnych i 80
z cytatami ze Szwejka (w tych samych barwach).

 

Medzilaborce muzeum sztuki nowoczesnej, mieszczące się w miejscowym domu kultury w której prezentowane są prace Andy'ego Warhola oraz jego braci Paula i Jamesa. Przed emigracją doUSA rodzina Warholów mieszkała we wsi Miková (17 km na zachód od miasta). Muzeum otwarto w 1991 roku, dzięki staraniom miejscowej społeczności rusińskiej.
W mieście warte obejrzenia są dwie cerkwie: prawosławna (pw. świętego Ducha,wzniesiona w stylu staroruskim w 1949) i greckokatolicka (św. Bazylego Wielkiego z XVIII wieku). Miasto stanowi ośrodek narodowego ruchu rusińskiego- odbywają się tu coroczne festiwale kultury rusińskiej i ukraińskiej.

 

Zemplínska Šírava – sztuczny zbiornik wodny we wshodniej słowacji (Kraj koszycki, jeden z 8 krajów na które podzielone zostało to państwo) kilka kilometrów na wschód od miasta Michalovce , na granicy Karpat i Kotliny Panońskiej (Niziny Wschodniosłowackiej). Powierzchnia lustra wody - 32,9 km², długość - 11 km, . Długość jeziora 11 km, pow. lustra wody 32,9 km kw., szerokość do 3,5 km. Zbiornik ma przede wszystkim znaczenie rekreacyjne, turystyczne i sportowe. Część wschodnią zbiornika zajmuje utworzony w 1983 roku rezerwat ptactwa wodnego- "Zemplínska Šírava" (622 ha). Okolice Zemplínskiej Šíravy mają wyjątkowo ciepły klimat, a to dzięki położeniu u południowych podnóży łańcucha wzgórz, z których najwyższe to Hrádok (163 m n.p.m.) i Biela hora (159 m n.p.m.). Położony kilka kilometrów na północ łańcuch Wyhorlatu osłania teren od zimnych północnych wiatrów. Nasłonecznienie sięga 2.200 godzin rocznie.
Na zachodnich wybrzeżach znajduje się łańcuch hoteli, moteli, ośrodków wypoczynkowych i kempingów.

 

Zemplin najdalej wysunięty na wschód region historyczny i etnograficzny Słowacji. Powierzchnia Zemplína wynosi około 5,5 tys. km², liczba ludności – około 430 tysięcy. Największe lub najbardziej znane miejscowości Zemplína to Humenné, Michalovce, Snina, Vranov nad Topl'ou i Trebišov. W okresie pradziejowym ważny ośrodek kultury celtyckiej. Teren dzisiejszego Zemplína od X w. znajdował się we władaniu Polski. Potem został zajęty przez Wegry.
Obszar określany mianem „Zemplin” stanowi słowackie części dawnych węgierskich komitetów Zempleni i Ung. W 1918 roku po rozbiorze Królestwa Węgier większa, północna część Zemplína (72% powierzchni komitatu) została włączona do Czechosłowacji (później do Słowacji) po czym przyłączono do niej czechosłowacką część komitatu Ung (32% jego powierzchni). Zemplín od 1923 roku nie stanowi odrębnej jednostki administracyjnej, jednak tradycyjna nazwa jest w powszechnym użyciu wśród mieszkańców, używają jej również na potrzeby turystyki i kultury słowackie władze. Nazwą tą określa się również słowacką część dawnego komitatu Ung. Zemplín często bywa rozdzielany na dwie części – nizinną i górzystą (Dolný a Horný Zemplín), które w przybliżeniu pokrywają się z podziałem administracyjnym na kraj koszycki i preszowski. część dawnego komitatu Ung. W latach 1938/1939- 1945 wschodni i południowy pas ziem Zemplína był przyłączony na powrót do Węgier na mocy pierwszego arbitrażu wiedeńskiego.

 

Galeria

 • Zdjecie:
 • Zdjecie:
 • Zdjecie:
 • Zdjecie:
 • Zdjecie:
 • Zdjecie:
 • Zdjecie:
 • Zdjecie:
 • Zdjecie:
 • Zdjecie:
 • Zdjecie:
 • Zdjecie:
 • Zdjecie:
 • Zdjecie:
 • Zdjecie:
 • Zdjecie:
 • Zdjecie:
 • Zdjecie:
 • Zdjecie:
 • Zdjecie:
 • Zdjecie:
 • Zdjecie:
 • Zdjecie:
 • Zdjecie:
 • Zdjecie: