Paintball Offroad Farma jeleni Wędkowanie

Historia Radoszyc

 

Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1361 roku, kiedy to król Kazimierz Wielki nadał braciom Piotrowi i Pawłowi Balom z Węgier opuszczone wsie: Zboiska, Wisłok i Radoszyce.

Kiedyś była to osada strażników królewskich, czuwających na rubieżach Rzeczypospolitej - a zatem była to wieś polska. Kroniki podają, iż w 1394 roku istniał tutaj kościół rzymskokatolicki.

Potem stało się coś dziwnego.........wieś znikła.

Dopiero w 1441 roku Radoszyce lokowane zostały na prawie wołoskim i wiadomo, że było to miejsce niezamieszkałe, puste. Legendy ludowe i przekazy o zamku w Puławach i Moszczańcu , o najazdach Tatarów, mogą być wskazówką, że Radoszyce doświadczyły podobnego losu.

Przełom wieków XIV i XV to czas licznych wypraw tatarskich na wschodnie ziemie Korony Polskiej, wydaje się, że w okresie zasiedlania Radoszyc przez coraz liczniej przybywających tu Polaków zlikwidowano strażnicę królewską- więc wieś stała się łatwym łupem dla nękających te tereny chord tatarskich- została spalona, a ludność wzięto w jasyr.

Od 1507 roku Radoszyce stały się parochią (parafią)- ich historia zaczęła się poraz drugi. O cerkwi prawosławnej z tego okresu nic nie wiadomo- a być musiała skoro istniała parochia.

Tym razem wieś zasiedlili osadnicy wołoscy i rusińscy.

Następna wzmianka o Radoszycach zwiazana jest ze stacjonwaniem tutaj oddziałów konfederacji Barskiej dowodzonych przez Kazimierz Pułaskiego w 1769 roku. Konfederaci założyli tutaj warowny obóz, który dotrwał aż do 1770r.

Pod koniec XIX wieku w Radoszycach mieszkało 870 Łemków, 25 Polaków oraz 44 Żydów. Miejsowość miała własny młyn oraz szkołę.

W okresie międzywojennym wioska była zamieszkała wyłącznie przez ludność łemkowską aż do Akcji Wisła, kiedy siłą wysiedlono ludność Radoszyc w okolice Szczecina.

Kiedyś Radoszyce rozciągały się po dawny trakt handlowy, który obecnie przemieniono w drogę „wojewódzką".

W centrum wsi stoi zabytkowa cerkiew z 1868 roku pw. św.Dymitra, obecnie kościół rzymskokatolicki.

Przed II wojną światową wieś Radoszyce była bardzo popularnym miejscem pielgrzymek grekokatolików do kapliczki z ikoną Matki Boskiej (dziś nieistniejącej). Do tradycji powrócono z końcem XX wieku, a na odpust przyjeżdżają dziś pielgrzymi nie tylko z Polski, ale również ze Słowacji i Ukrainy.

Uroczystości pielgrzymkowe odbywają się co roku, zawsze w dziewiąty czwartek po Zmartychwstaniu Pańskim według kalendarza juliańskiego. Odpust połączony jest z kermaszem łemkowskim - "Radoszyckie Źródełko – Spotkanie przy granicy".Odpustowi towarzyszy zabawa i festyn.

Galeria

  • Zdjecie:
  • Zdjecie:
  • Zdjecie:
  • Zdjecie:
  • Zdjecie:
  • Zdjecie:
  • Zdjecie:
  • Zdjecie:
  • Zdjecie: